دوشنبه , ۲۰ آذر ۱۳۹۶
جدیدترین شعرها و مطالب:
خانه » سخنان بزرگان » مجموعه ای از احادیث امام حسین (ع)

مجموعه ای از احادیث امام حسین (ع)

 

رهايي‌ از آتش

امام حسین (ع): گريه‌ از روی‌ ترس‌ از خدا، موجب‌ رهايی‌ از آتش‌ است‌.


دوست و دشمن

امام حسین (ع): كسی‌ كه‌ تو را دوست‌ دارد، از تو انتقاد می‌كند و كسی‌ كه‌ با تو

دشمنی‌ دارد، از تو تعريف‌ و تمجيد می‌كند.  

تصوير مرگ

امام حسین (ع): اگر مردم مرگ را باور می كردند و آنرا به همانگونه كه هست به

نظر می آوردند دنيا ويران می گشت.

خوف از خدا

. به امام حسين(ع) عرض شد بيم تو از پروردگارت چه فراوان است؟

فرمود: در روز قيامت جز آنكس كه در دنيا خوفِ خدا داشته، كسی ايمن

 نيست.


ناتوان ترين مردم


امام حسین (ع): ناتوان ترين مردم کسی است که از دعا کردن واماند و

 بخيل ترين مردم کسی است که از سلام کردن واماند. 

كم‌خردي

امام حسین (ع): عجله‌ كردن‌، كم‌خردی‌ است.


صفتهاي زيبا

امام حسین (ع): هر كس اين پنج چيز را نداشته باشد از زندگی بهره ای

 نمی برد: عقل، دين، ادب، شرم و خوش خلقی.

پذيرفتن مسئوليت

امام حسین (ع): هيچ‌ امری‌ را نپذيرمگرآنكه‌ خودت‌ را شايسته ی‌ آن

‌ بدانی‌.


توكّل

امام حسین (ع): عزت و بی نيازی (از جايگاه خود) بيرون آمده به

گردش پرداخته اند، چون با توكّل برخورد نمودند (خود را جلوه هايی

از آن ديده) در آن مقيم گشتند.

 
پاداش سلام

امام حسین (ع): سلام هفتاد حسنه دارد، شصت و نُه حسنه از آنِ سلام

كننده و يكی از آن جوابگو است.


سلام بر گناهكار

امام سجّاد(ع) از امام حسين(ع) روايت ميكند كه فرمود ابن كوّا از علي

بن ابيطالب پرسيد : ای امير مؤمنان آيا بر گناهكار اين امّت نيز سلام

می دهی ؟ حضرت فرمودند : خدا او را اهل توحيد می داند و تو او را

اهل سلام نمی دانی ؟


مدارا كليد مشكلات

امام حسین (ع): هر كه از تدبير بازماند و از چاره ها ناتوان گردد،

مدارا (كليد) مشكلات اوست.

 
نيكوكارى

امام حسین (ع): شخصی پيش امام حسين(ع) اظهار داشت: اگر نيكی به

 نااَهل برسد تباه می شود؟ ايشان فرمودند: چنين نيست بلكه نيكوكاری

همچون رگبار است كه بايد به نيك و بد برسد.

 
عذر بدتر از گناه

امام حسین (ع): جمعی‌ نزد آن‌ حضرت‌ از عذرخواهی‌ عبدالله‌ بن‌ عمرو

 بن‌ عاص‌ از شركت‌ در جنگ‌ صفين‌ ياد می ‌كردند كه‌ حضرت‌ فرمود

چه بسا گناهی كه از عذرطلبی آن نيكوتر است.

 
بدي كردن و پوزش خواستن

امام حسین (ع): كاری مكن كه از آن پوزش بخواهی زيرا مؤمن نه بد

ميكند و نه عذر می طلبد، و منافق هر روز بد ميكند و عذر می خواهد.نشانه هاي عاقل


امام حسین (ع): عاقل با کسی که می ترسد او را دروغگو بدارد هم

سخن نمی شود، از کسی که می ترسد او را رد کند درخواستی نمی کند،

 به کسی که می ترسد او را بفريبد تکيه نمی کند و به کسی که به اميد او

 اطمينانی نيست اميد نمی بندد .

 
دانا کيست  ؟


امام حسین (ع): اگر همه گفتار دانا، نيکو و بحق بود، از خودپسندی در

 آستانه ديوانگی قرار مي گرفت. همانا دانا کسی است که حق گويی او

 فراوان باشد .


ادب چيست ؟

امام حسین (ع) : ادب اين است که از خانه خود بيرون آيی و با

هيچکس برخورد نکنی مگر آنکه اورا برتر از خود بينی .


ياري در جوانمردی


امام حسین (ع): آنکس که بخشش تورا بپزيرد، تو را در جوانمردی

کمک کرده است .

 
شکر


امام حسین (ع) : شکرگزاری برای نعمت پيشين، نعمت تازه ای را

سبب می شود .


موارد صبر


امام حسین (ع): در مواردی که حقْ تو را ملزم می سازد ، بر آنچه نمی

 پسندی ، شکيبا باش و در مواردی که هوای نفس تو را فرا می خواند،

 از آنچه که به ناحق است و دوست ميداری ، خود را نگه دار .


بدترين اوصاف زمامداران


امام حسین (ع): بدترين اوصاف زمامداران، ترس از دشمنان و بی

رحمی بر ناتوانان و خودداری هنگام بخشش است .

 
زيبايي مرگ (شهادت)

امام حسین (ع): مرگ ـ برای فرزند آدم ـ چونان گردنبندی است زيبا،

 بر گردن دختركانی نورسته.

 
رسيدن به آرزوها

امام حسین (ع): كسی‌ كه‌ بخواهد از راه‌ گناه‌ به‌ مقصدی‌ برسد ، ديرتر

به‌ آروزيش‌ می‌رسد و زودتر به‌ آنچه‌ می‌ترسد گرفتار می‌شود .

 
حاجات مردم

امام حسین (ع):  آگاه‌ باشيد كه‌ يكی‌ از نعمتهای‌ الهي‌ بر شما حاجات‌ و

نيازهای‌ مردم‌ به‌ شما است‌، پس‌ از اين‌ نعمتها بيزار نشويد كه‌

برمی‌گردند و به‌ جايی ديگر می‌روند.


عزّت و آبرو

امام حسین (ع): وقتى‌ شنيدی‌ كه‌ كسى‌ به‌ عزت‌ و آبروی‌ مردم‌ تعرض‌

می‌كند، سعى‌ كن‌ كه‌ تو را نشناسد.

 
فضيلت‌ چيست‌؟

از حضرت امام حسین (ع)‌ پرسيدند فضيلت‌ چيست‌؟ فرمودند: “مالك‌

زبان‌ بودن‌ و بذل‌ نيكی‌”.

صله‌ رحم 

امام حسین (ع): آن‌ كس‌ در صله‌ رحم‌ بهتر است‌ كه‌ نسبت‌ به‌

خويشاوندانی‌ كه‌ با او قطع‌ رابطه‌ كرده‌اند ، دلجويی‌ و صله‌ رحم‌ نمايد.


پاداش صبر

امام حسین (ع): خداوند رتبه‌ها و منزلهای عاليی را به‌ خاطر صبری‌

كه‌ بندگان‌ در مقابل‌ تحمل‌ ناملايمات‌ به‌ خرج‌ دهند ، به‌ آنان‌ عنايت‌

می‌فرمايد.بهترين‌ ثروت

امام حسین (ع): بهترين‌ ثروت‌ آن‌ است‌ كه‌ انسان‌ به‌ وسيله‌ آن‌ آبروی‌

خود را حفظ نمايد.


غيبت

امام حسین (ع): به‌ مردى‌ كه‌ نزد حضرتش‌ غيبت‌ ديگری‌ را مى‌كرد،

فرمود: “اي‌ مرد، دست‌ از غيبت‌ بردار، زيرا غيبت‌ خوراك‌ ( نان‌

خورش‌ ) سگان‌ جهنم‌ است‌”.


آبروداري كردن

امام حسین (ع): كسى‌ كه‌ از تو حاجتى‌ خواسته‌ است‌، آبروى‌ خود را با

درخواست‌ از تو ريخته‌ است‌، تو ديگر با رد كردن‌ او، آبروى‌ خود را

نريز.


حُبّ اهل بيت(عليهم السلام)

امام حسین (ع): هر كس‌ ما را برای‌ خدا دوست‌ بدارد، روز قيامت‌ ما و

 او همراه‌ يكديگر اين‌ طور بر پيامبران‌ وارد خواهيم‌ شد، و انگشتان‌

خود را جفت‌ كرده‌، اشاره‌ فرمود و هر كس‌ كه‌ براي‌ دنيا ما را دوست‌

باشد، تنها در اين‌ دنيا است‌ كه‌ خوب‌ و بد با هم‌ مى‌باشند.  


آز و بخشش

امام حسین (ع): حرص‌ و آز نوعی فقر روانی‌ است‌، سخاوت‌ و بخشش‌

نوعی‌ بی ‌نيازی‌ است‌ .


مرگ؛ عبرت ديگران

امام حسین (ع): ای‌ فرزند آدم‌، به‌ ياد آور مُردن‌ پدران‌ و فرزندانت‌ را،

 كجا بودند و اكنون‌ رهسپار چه‌ جايی‌ شده‌اند؟ می بينم‌ كه‌ تو نيز به‌

همين‌ زودی‌ به‌ آنان‌ خواهی‌ پيوست‌ و باعث عبرت‌ ديگران‌ خواهی‌

گشت‌.


بدست آوردن چهار خصلت

امام حسین (ع): هر كس‌ نزد ما آيد، حداقل‌ يكی‌ از اين‌ چهار خصلت‌ را

 خواهد يافت‌: برهانی متين‌ می ‌شنود، از قضاوتی عادلانه‌ برخوردار

می ‌گردد، با برادری‌ سودمند و پرفايده‌ روبرو خواهد شد و ثواب‌

همنشينی با علما را هم‌ خواهد برد.

شيعه بودن

مردي‌ به‌ حضرتش‌ گفت‌: يا ابْن‌ رسول‌ الله‌، من‌ شيعه‌ شما هستم‌!

فرمود: اي‌ مرد از خدا بترس‌ و ادعا مكن‌ چيزي‌ را كه‌ خداوند تكذيب‌

نمايد و بر ادعايت‌ گناهكارت‌ شمارد. شيعيان‌ ما كسانی‌ خواهند بود كه‌

قلبشان‌ پاكيزه‌ از غل‌ و غش‌ و خيانت‌ باشد، لكن‌ تو می ‌توانی‌ ادعا كنی‌

كه‌ از علاقه‌مندان‌ و دوستداران‌ ما هستی.‌

 
مصرف كردن ثروت


امام حسین (ع): ثروتی‌ را كه‌ داری‌ اگر به‌ مصرف‌ خودت‌ نرسانی‌

ثروت‌ مال‌ تو نيست‌، تو از آن‌ ثروت‌ هستی، بنابر اين‌ به‌ ثروت‌ خودت‌

امان‌ مده‌ و گرنه‌ او به‌ تو امان‌ نخواهد داد و پيش‌ از آنكه‌ ثروت‌، تو را

به‌ مصرف‌ خود برساند تو آن‌ را به‌ مصرف‌ خويشتن‌ برسان‌ .

زشت ترين چيزها

امام حسین (ع): براي‌ پيران‌ زشت‌تر از آن‌ نيست‌ كه‌ هوسرانی‌ كنند،

برای‌ پادشاهان‌ زشت‌تر از آن‌ نيست‌ كه‌ سختگيری‌ نمايند، برای‌ افراد

نجيب‌ زشت‌تر از دروغگويی چيزی‌ نيست‌ و براى‌ علما زشت‌تر ازحرص

و آز چيزى‌ نيست‌ .

 


مجادله با دو كس

امام حسین (ع): هرگز با دو كس‌ به‌ گفتگو و مجادله‌ مپرداز: يكی با

افراد حليم‌ و بردبار ، ديگرى‌ با افراد نادان‌ و سفيه‌ ، زيرا افراد حليم‌ با

حلم‌ و بردباريی بر تو چيره‌ گردند و افراد سفيه‌ آزارت‌ خواهند داد.

 
چنان كن كه می پسندی با تو آن كنند

امام حسین (ع): درباره‌ برادر مؤمنت‌ پشت‌ سر سخني بگو كه‌ دوست‌

داری‌ او پشت‌ سر تو بگويد.

 
رضايت‌ مخلوق

امام حسین (ع): كسانی‌ كه‌ رضايت‌ مخلوق‌ را به‌ بهای‌ غضب‌ خالق‌

بخرند، رستگار نخواهند شد.


در امان بودن در روز قيامت

امام حسین (ع): هيچ‌ كس‌ روز قيامت‌ در امان‌ نيست‌، مگر آن‌ كه‌ در

دنيا خداترس‌ باشد.


قرارگيري در جايگاه ظلم

امام حسین (ع): ای مردم‌! رسول‌ خدا فرمود: هر كس‌ سلطان‌ زورگويی‌

 را ببيند كه‌ حرام‌ خدا را حلال‌ نموده‌، پيمان‌ الهی‌ را مي‌شكند و با سنّت‌

و قوانين‌ رسول‌ خدا از در مخالفت‌ درآمده‌ و در ميان‌ بندگان‌ خدا، راه‌

گناه‌ و معصيت‌ و ستم‌ و دشمني را در پيش‌ می‌گيرد، ولي‌ با عمل‌ يا

سخن‌ اظ‌هار مخالفت‌ نكند، بر خداوند است‌ كه‌ او را در محل‌ و جايگاه‌

آن‌ سلطان‌ ظ‌الم‌ قرار دهد.


اصلاح جامعه و عمل به احكام

امام حسین (ع): خداوندا، تو آگاهی‌ كه‌ آنچه‌ انجام‌ داديم‌، نه‌ برای‌ رقابت

‌ در كسب‌ جاه‌ و مقام‌ بود و نه‌ برای‌ چيزهاى‌ پوچ‌ و بيهوده‌ دنيا، بلكه‌

برای‌ اين‌ بود كه‌ نشانه‌های‌ راه‌ دينت‌ را ارائه‌ دهيم‌ و (مفاسد را) در

شهرهای‌ تو اصلاح‌ كنيم‌ تا بندگان‌ مظلوم‌ تو در امنيت‌ و آسايش‌ باشند و

 به‌ احكام‌ تو عمل‌ كنند.


 والاتر ، زيباتر و بهتر

امام حسین (ع): اگر دنيا باارزش‌ شمرده‌ شود، منزل‌ آخرت‌ و دار ثواب‌

الهی‌ باارزشتر و والاتر است‌. و اگر بدن‌ و جسم‌ انسانها براى‌ مرگ‌

آفريده‌ شده‌، به‌ خدا سوگند كشته‌ شدن‌ انسان‌ با شمشير (شهادت‌) بهتر

 است‌.


و اگر رزق‌ و روزى‌ موجودات‌ تقسيم‌ شده‌ و مقدّر گرديده‌، زيباتر و

آن‌ است‌ كه‌ انسان‌ در طلب‌ رزق‌ و روزي‌ كمتر حرص‌ داشته‌ باشد.


اگر جمع‌ كردن‌ اموال‌ براي‌ ترك‌ كردن‌ آن‌ است‌، چرا انسان‌ آزاده‌ نسبت

‌ به‌ اين‌ چيزي‌ كه‌ ترك‌ كردنی‌ است‌ بخل‌ بورزد.


لااقل آزاده باشيد

امام حسین (ع): وای‌ بر شما ای‌ پيروان‌ آل‌ ابی‌سفيان‌، اگر دينی‌ نداريد

و از معاد و روز قيامت‌ نمی‌ترسيد، پس‌ لااقل‌ در دنيا آزاده‌ و جوانمرد

باشيد.


در احوال عبادت كنندگان

امام حسین (ع): عده‌ای‌ از روی‌ طمع‌ عبادت‌ خدا می كنند، اين‌ عبادت‌

سوداگران‌ است‌، و جمعی‌ از ترس‌ بندگيی خدا می‌كنند، اين‌ عبادت‌

بردگان‌ است‌ و برخى‌ به‌ انگيزه‌ شكر خدا را عبادت‌ می كنند، اين‌

عبادت‌ آزادمردان‌ و بهترين‌ عبادتهاست.‌


ستم بر چه كسي؟

 امام حسین (ع): بترس‌ از ستم‌ كردن‌ بر كسی‌ كه‌ به‌ جز خدا ياوری‌

ندارد.


عقل كامل

امام حسین (ع): عقل‌ كامل‌ نمی‌شود مگر با پيروی‌ از حق‌.


در معرض اتّهام

امام حسین (ع): همنشينی‌ با فاسقان‌ انسان‌ را در معرض‌ اتهام‌ قرار

می‌دهد.

نشانه‌هاي جاهل و عالم

امام حسین (ع): يكی‌ از نشانه‌های‌ جهل‌ و نادانی‌، نزاع‌ و جدال‌ با غير

 اهل‌ فكر است‌ از نشانه‌های‌ عالم‌، نقد سخن‌ و انديشه‌ خود و آگاهی‌ از

نظرات‌ مختلف‌ است.


 رفع گرفتاري مؤمن

امام حسین (ع): كسی‌ كه‌ گرفتاری‌ و اندوه‌ مؤمنی را برطرف‌ كند و او

را آسوده‌ كند، خداوند گرفتاری‌ و اندوه‌ دنيا و آخرت‌ را از او رفع‌

می‌كند.

 منبع:

http://mehrdadhokmi.blogfa.com/page/ahades.aspx

درباره ی مهری طهماسبی دهکردی

به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین دوستان خوبم سلام.به وب سایت ترانه های کودکان خوش آمدید. من مهری طهماسبی دهکردی،آموزگار بازنشسته ساکن اصفهان هستم.25 سال در آموزش و پرورش خدمت کردم.آخرین مدرک تحصیلی من کارشناسی علوم تربیتی با گرایش کودکان استثنایی است.از سال 1385 که بازنشسته شدم، برای کودکان و نوجوانان شعر و داستان نوشتم.ابتدا در وبلاگم به نشانی http://taranehaykoodakan.blogfa.com/ می نوشتم ولی چندسالی است که در این وب سایت به کارم ادامه می دهم.تمام شعرها و داستان ها سروده و نوشته های خودم هستند به جز آنهایی که نام شاعر یا نویسنده و منبع دیگری ذکر گردیده است.امیدوارم با نوشتن شعر و داستا ن و مطالب دیگر بتوانم خدمتی به کودکان و نوجوانان که آینده سازان کشورمان هستند،انجام بدهم.با آرزوی موفقیت برای هموطنان عزیز و تمام خوانندگان وب سایت ترانه های کودکان..مطالب این بلاگ دست نوشته های شخصی هستند. استفاده از آن ها بدون اطلاع نویسنده و بدون ذکر منبع، غیر اخلاقی است. *این سایت درستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.* ایمیل: ***** info@tkoodakan.net ******************** mehri_t127@yahoo.com ******************** شماره همراه مدیر وبلاگ: 09380431611 ****************************** ارتباط با ما در تلگرام: 09362904006 کانال تلگرام ما:tkoodakan@ لینک جوین تلگرام ما: https://telegram.me/joinchat/CuvhZz4W5A9TG5rOneTEJA

۳ دیدگاه

 1. سلام همكار محترم
  سخنان ناب و قشنگي رو از امام حسين جمع آوري نمودي
  آفرين
  بيايم با هم دعا كنيم همديگه رو
  دعا كنيم كه لياقت داشته باشيم كه راه شو ادامه بديم
  راستي من معلم كودكان استثنايي هستم
  مطالب خوبي گذاشتيد…
  موفق باشيد

 2. سلام دوست گلم خیلی ممنون که به وبم تشریف آوردید وبلاگ شما هم بسیار زیباست برای بچه ها مخصوصا با این احادیث زیبا.

 3. البته ببخشید وبلاگ نه سایت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *